กระทู้ถามตอบ

กระทู้ที่ : 4784
กู้คนค้ำ

- รบกวนถาม ถ้าจะกู้สามัญคนค้ำ ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างคะทั้งผู้กู้และผู้ค้ำ

- ถ้าเป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้ว 4 ปี 8 เดือน สามารถกู้ได้กี่เท่าของเงินเดือนคะ

 

              ขอบคุณค่ะ

คุณK
ตอบ 1

ความเห็นที่ 1
สำเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน (กรณีมีคู่สมรส) ขอสำเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้านคู่สมรสพร้อมเขียนใบยินยอมในคำขอกู้ครับ(ทั้งผู้กู้และผู้ค้ำประกัน) ผู้กู้จะต้องขอเพิ่มได้แก่ สลิปเงินเดือน ๆ ล่าสุด ,ใบเสร็จสหกรณ์และคำสั่งบรรจุ (สมาชิกสามารถดูในคำขอกู้ด้านหลังจะแจ้งไว้ให้ครับว่าใช้เอกสารอะไรบ้าง) เป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้ว 4 ปี 8 เดือน จะกู้ได้สูงสุดที่ 18 เท่าของเงินเดือนครับ
คุณสอ.มม.     mahidol_coop@yahoo.com
ร่วมแสดงความคิดเห็น