กระทู้ถามตอบ

กระทู้ที่ : 4783
บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบของผู้มีอำนาจ

ขอสอบถามครับ ในคำขอกู้เงินประเภทสามัญ  หน้า 2 บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบของผู้มีอำนาจ จำเป็นต้องเป็นผู้บังคับบัญชาเป็นผู้เซ็นให้ หรือ เป็นคนอื่นได้ และปัจจุบันผมระดับ ชำนาญการพิเศษ จำเป็นต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบไหมครับ เพราะในนี้บอกระดับ 4 ขึ้นไป ไม่ต้องผ่านการพิจารณา

คุณnut
ตอบ 1

ความเห็นที่ 1
หากเทียบเท่าหรือสูงกว่าสมาชิกก็ไม่ต้องเซ็นต์ก็ได้ครับ
คุณสอ.มม.     mahidol_coop@yahoo.com
ร่วมแสดงความคิดเห็น