แนะนำ-เสนอแนะ

กระทู้ที่ : 6382
ขอเสนอแนวทางที่สหกรณ์จะช่วยเหลือสมาชิกที่กำลังลำบาก
ขอเสนอแนวทางที่สหกรณ์จะช่วยเหลือสมาชิกที่กำลังลำบาก 1.แนวนโยบายที่ทางสหกรณืกำหนดไม่ว่าจะเรื่องเงินกู้ เงินฝาก หรืออัตราดอกเบี้ยต่างๆ ช่วยลองพิจารณาให้ถี่ถ้วนอีกครั้ง สหกรณ์เอื้อประโยชน์ให้วิชาชีพเฉพาะทางที่มีรายได้สูงหรือไม่ กำลังขูดเลือดกับปูอยู่รึป่าว ดอกเบี้ยเงินกู้ไม่ลด ระเบียบกู้ยืมยากขึ้น เน้นให้สมาชิกเก็บออม เคยลองสำรวจบ้างหรือไม่ว่าสมาชิกส่วนใหญ่ทำงานตำแหน่งอะไร มีฐานเงินเดือนเท่าไหร่ คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นของสมาชิกที่มีเงินฝากตั้งแต่ 1ล้านบาทขึ้นไป (แต่ไม่มีหนี้สินในระบบเลย) รายได้สหกรณ์ส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากดอกเบี้ยของสมาชิกที่มีภาระหนี้หรอกหรือ 2.หากมีความประสงค์จะให้สมาชิกอยู่ได้จริงๆ สหกรณ์ควรตั้งแนวปฎิบัติให้เหมือนสถาบันการเงิน เช่น 2.1.ในกรณีที่สมาชิกกู้ซื้อบ้านหรือที่ดิน สามารถรีไฟแนนซ์ได้ เมื่อส่งครบ 3 ปี แต่ลดอัตราดอกเบี้ยลงเล็กน้อยหรือคงอัตราดอกเบี้ยไว้ 2.2.ในกรณีที่สมาชิกกู้ซื้อบ้านหรือที่ดิน สามารถให้สมาชิกทำประกันชีวิตหรือประกันวินาศภัย เพื่อคุ้มครองทรัพย์สินที่ยังเป็นกรรมสิทธิของสหกรณื และคุ้มครองชีวิตของสมาชิกด้วย หากมีเหตุเพลิงไหม้ น้ำท่วม หรือสมาชิกเสียชีวิต จะได้ไม่ตกเป็นภาระของครอบครัวสมาชิกหรือสหกรณ์ในอนาคต 2.3.การกู้ยืมเงินโดยใช้ผู้ค้ำประกัน สามารถเพิกถอนผู้ค้ำและเปลี่ยนผู้ค้ำประกันรายใหม่ได้ โดยไม่ต้องรอให้ส่งครบ 9 งวดอย่างที่เป็นอยู่ เพราะสถาบันการเงินให้สิทธิทั้งผู้กู้และผู้ค้ำประกัน หากเต็มใจที่จะมีพันธะสัญญาร่วมกันก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 2.4.การกู้ยืมเงินที่มียอดเกิน 6 แสนบาทขึ้นไปต้องใช้ผู้ค้ำประกัน 2 คน เคยตรวจสอบบ้างหรือไม่ว่าเงื่อนไขดังกล่าว ทำให้สมาชิกต้องวุ่นวายในการหาคนค้ำประกัน แต่ก็ยังมีบางคนที่กู้เกิน 6 แสน แต่ใช้คนค้ำประกัน 1 คนเท่านั้น ซึ่งทำให้สงสัยไม่น้อยว่ากฎระเบียบของสหกรณ์มีกี่มาตรฐาน 2.5.สหกรณ์ต้องการให้สมาชิกมีรายได้ ลืมตาอ้าปากได้ โดยไม่มีหนี้ คิดจะลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลจริงๆบ้างหรือไม่ว่า สมาชิกส่วนใหญ่เกินร้อยละ 70 มีรายจ่ายมากกว่ารายได้ อีกทั้งขาดโอกาสในการทำอาชีพเสริม ทั้งที่สหกรณ์ควรส่งเสริมในเรื่องของรายได้ให้กับสมาชิก ยังมีข้อเสนออีกมากมายที่อยากให้สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล พิจารณาและคำนึงถึงสมาชิกตาดำดำที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
คุณสมาชิกสหกรณ์ตำดำดำ
ตอบ 0