แนะนำ-เสนอแนะ

กระทู้ที่ : 6133
การทำธุรกรรมผ่าน App musaving
อยากให้ทางสหกรณ์พิจารณาการปรับเพิ่ม/ลดค่าหุ้น , การเปิดบัญชีเงินฝากประเภทต่างๆ ผ่าน app musaving ค่ะ
คุณตุ๊กติ๊ก
ตอบ 1

ความเห็นที่ 1
App สหกรณ์ ณ ปัจจุบันยังไม่สามารถดำเนินการผ่านทางออนไลน์ได้ครับ ซึ่งในอนาคตก็อาจจะมีเข้ามาครับซึ่งต้องคอยติดตามข่าวสารทางสหกรณ์ต่อไปครับ
คุณสอ.มม.     info@musaving.com