แนะนำ-เสนอแนะ

กระทู้ที่ : 5722
อยากให้มีโครงการรีไฟแนนซ์บ้าน เพิ่มวงเงินมากกว่า 80% หรือเต็มวงเงินครับ
อยากให้มีการรีไฟแนนซ์บ้านที่อยู่กับสหกรณ์โดยสามารถรีไฟแนนซ์ได้สูงขึ้นหรือเกือบเต็มจำนวนเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่มีความสามารถในการผ่อนครับ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนช่วงโควิด และสภาพคล่อง จะเป็นการเพิ่มยอดปล่อยกู้ให้กับสมาชิกในภาพรวมโดยพิจารณาสมาชิกที่มีความสามารถในการผ่อนจ่ายด้วยครับ โดยมีการผ่อนผันอาจเพิ่มเพดานที่เคยกำหนดยอดไม่เปอร์เซ็นต์เงินเดือนแต่ต้องจ่ายได้ครับ ขอบคุณมากครับ
คุณสมาชิก 15 ปี
ตอบ 0