แนะนำ-เสนอแนะ

กระทู้ที่ : 5414
ทำเรื่องขอลดดอกเบี้ย ทำเรื่องออนไลน์ได้ไหม
จะทำเรื่องขอลดดอกเบี้ยตามมาตรการช่วยเหลือ covid ทำไมต้องให้เราไปพร้อมคนค้ำด้วยคะ ทำไมต้องเอาคนไปรวมกันเยอะๆด้วย ถ้าเกิดคนไปรวมกันเยอะๆ แล้วเราต้องไปทำเรือง แล้วก็ไปติดจากกลุ่มคนจำนวนนั้นมา ต้องเป็นข่าวใหญ่แน่ๆค่ะ
คุณอยากบอก
ตอบ 1

ความเห็นที่ 1
ปัจจุบันสหกรณ์ได้ทำการลดดอกเบี้ยให้ทุกสัญญาจากอัตราดอกเบี้ยที่ 5.00% คงเหลือ 3.50% ให้แล้ว เริ่ม เมษายน 2563 นะครับทุกสัญญา(เป็นระยะเวลา 6 เดือน) สำหรับการพักชำระเงินต้นที่เป็นเงินกู้ ฉุกเฉิน สามัญหุ้น พิเศษหุ้น ทางสหกรณ์ให้สมาชิกแจ้งงดส่งเงินต้นได้ที่ ระบบ Online ครับ จะมีที่เป็นเงินกู้สามัญบุคคลค้ำประกัน ที่สมาชิกผู้กู้กับผู้ค้ำประกันจะต้องมาติดต่อแจ้งงดชำระเงินต้นที่สหกรณ์ด้วยตนเองซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ค้ำประกันในการเซ็นต์ยินยอมขยายงวดชำระด้วย โดยลงจองคิวใช้บริการในแต่ละวันบนระบบ ซึ่งทางสหกรณ์ได้จัดคิวไว้ในแต่ละวันไม่มากนักเพื่อลดการแออัดในช่วงสถานการณ์ขณะนี้
คุณสส.มม.     mahidol_coop@yahoo.com