ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพ วันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 (สมาคมฌาปนกิจฯ) เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567

ประมวลภาพ วันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 (สมาคมฌาปนกิจฯ) เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 ณ หอประชุมราชแพทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล