ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563(สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ)

ประมวลภาพ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563(สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ) เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2563 ณ ห้องอมรินทร์ โรงแรม เอสดี อเวนิว กรุงเทพฯ
*ภาพทั้งหมดโปรด คลิกที่นี่