อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้สมาชิก ทุกประเภทร้อยละ 5.25 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2558

คลิกที่นี่เพื่อ Download (Click here to download)