อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป ระยะสั้น 3.20% ต่อปี ระยะปานกลาง 3.40% ต่อปี ระยะยาว 3.60% ต่อปี

คลิกที่นี่เพื่อ Download (Click here to download)