อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก ทุกประเภทร้อยละ 5.25 ต่อปี เริ่มวันที่ 25 ธันวาคม 2566

คลิกที่นี่เพื่อ Download (Click here to download)