เงินฝากออมทรัพย์ ดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 ต่อปี ดอกเบี้ยเพิ่มร้อยละ 1.00 , 1.25 , 1.50 ต่อปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2565

คลิกที่นี่เพื่อ Download (Click here to download)