เงินฝากประจำ 3 , 6 เดือน ดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี , เงินฝากประจำ 9 , 12 เดือน ดอกเบี้ย 1.75% ต่อปี , เงินฝากประจำ 15, 18, 24 เดือน ดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี , เงินฝากประจำ 36 เดือน ดอกเบี้ย 2.25% ต่อปี, เงินฝากประจำ 40 เดือน ดอกเบี้ย 2.50% ต่อปี เริ่ม 1 ตุลาคม 2563

คลิกที่นี่เพื่อ Download (Click here to download)