เงินฝากประจำทวีทรัพย์ 2 ปี ฝากเป็นรายเดือนต้องไม่ต่ำกว่า 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.75 ต่อปี (ได้รับการยกเว้นเสียภาษี) เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563

คลิกที่นี่เพื่อ Download (Click here to download)