เงินฝากประจำทวีทรัพย์ 2 ปี ฝากเป็นรายเดือนต้องไม่ต่ำกว่า 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.25 ต่อปี ได้รับการยกเว้นเสียภาษี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560

คลิกที่นี่เพื่อ Download (Click here to download)