เงินฝากประจำ 3 ,6 เดือน ดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี , เงินฝากประจำ 9 ,12 เดือน ดอกเบี้ย 2.25% ต่อปี , เงินฝากประจำ 15 ,18 เดือน ดอกเบี้ย 2.50% ต่อปี , เงินฝากประจำ 24 เดือน ดอกเบี้ย 2.75% ต่อปี , เงินฝากประจำ 36 เดือน ดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี, เงินฝากประจำ 40 เดือน ดอกเบี้ย 3.25% ต่อปี เริ่ม 1 มกราคม 2560

คลิกที่นี่เพื่อ Download (Click here to download)