อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น สัญญาใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ระยะสั้น 4.00% ต่อปี ระยะปานกลาง 4.25% ต่อปี ระยะยาว 4.50% ต่อปี

คลิกที่นี่เพื่อ Download (Click here to download)