เรื่องแจ้งให้ทราบ

รวมประกาศขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง/ห้องชุด

คลิกที่นี่เพื่อ Download (Click here to download)

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

- คดีหมายเลขแดงที่ ผบ.3332/2562 คลิกอ่านรายละเอียด (ขายออกแล้ว)
- คดีหมายเลขแดงที่ ผบ.4273/2563 คลิกอ่านรายละเอียด (ขายออกแล้ว)

ห้องชุด

- คดีหมายเลขแดงที่ ผบ.3468/2563 คลิกอ่านรายละเอียด (ขายออกแล้ว)
- คดีหมายเลขแดงที่ ผบ.9757/2562 คลิกอ่านรายละเอียด (ขายออกแล้ว)
- คดีหมายเลขแดงที่ ผบ.4037/2563 คลิกอ่านรายละเอียด (ขายออกแล้ว)