เรื่องแจ้งให้ทราบ

ปิดโครงการเงินให้กู้แก่สมาชิกประเภทพิเศษจำกัดไม่เกินมูลค่าหุ้น (แบบไม่ได้รับเฉลี่ยคืนดอกเบี้ยเงินกู้)

คลิกที่นี่เพื่อ Download (Click here to download)