เรื่องแจ้งให้ทราบ

โครงการเงินให้กู้แก่สมาชิกประเภทพิเศษจำกัดไม่เกินมูลค่าหุ้น(ไม่ได้รับเฉลี่ยคืนดอกเบี้ยเงินกู้)

คลิกที่นี่เพื่อ Download (Click here to download)

หากไม่สามารถอ่านรายละเอียดจากหน้าเว็บไซต์ได้ โปรดคลิกอ่านผ่าน Google Drive : คลิกที่นี่

คลิกที่นี่เพื่อ Download (Click here to download)