ข่าวสารสหกรณ์

ขอปิดโครงการเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่นเพื่อรวมหนี้เดิม/เสริมสภาพคล่องของสหกรณ์เนื่องจากบรรลุตามวัตถุประสงค์แล้ว

คลิกที่นี่เพื่อ Download (Click here to download)

ขอขอบคุณสหกรณ์ที่ให้การสนับสนุน สอ.มม. มาโดยตลอด

คลิกที่นี่เพื่อ Download (Click here to download)