ข่าวสารสหกรณ์

ประกาศผลรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาบุตรประจำปี 2564

คลิกที่นี่เพื่อ Download (Click here to download)

ประกาศผลรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาบุตรประจำปี 2564 ดังนี้

ประเภททุนอุดหนุน โปรดคลิก

ประเภททุนส่งเสริม โปรดคลิก

ประเภททุนดีเด่น โปรดคลิก

**หากไม่มีรายชื่อของท่านสามารถสอบถามได้ทางไลน์ @musaving

ทุนการศึกษาที่ได้รับจะนำเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสมาชิกในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป

คลิกที่นี่เพื่อ Download (Click here to download)