เรื่องแจ้งให้ทราบ

(เปิดให้ยื่นเรื่องอีกครั้ง!!!) แนวทางการจัดทำโครงการพักชำระหนี้ต้นเงินกู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

คลิกที่นี่เพื่อ Download (Click here to download)

>> หมดเวลายื่นเรื่องขอพักชำระหนี้

ขั้นตอนการจองคิวผ่านระบบสมาชิก Online : คลิกที่นี้

รายละเอียดตามภาพที่ประกาศทาง Line Official : คลิกที่นี้เพื่อดูรูป

พักชำระหนี้สัญญาประเภทฉุกเฉิน, สามัญหุ้น, พิเศษหุ้น : คลิกที่นี่

หนังสือขอพักชำระหนี้ต้นนเงินกู้/ลดเงินงวดชำระต้นเงินกู้พิเศษ : คลิกที่นี่

(โปรด Log-in ผ่านคอมพิวเตอร์ หากมือถือของท่านโดนบังคับให้เปิดผ่านแอปพลิเคชัน)

คลิกที่นี่เพื่อ Download (Click here to download)