กิจกรรมสหกรณ์

จำหน่าย กล่องถนอมอาหาร ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ ทั้ง 4 สาขา ตั้งแต่เวลา 8.30 - 15.00 น.

จำหน่าย กล่องถนอมอาหาร 3 ชิ้น พร้อมกระเป๋าเก็บอุณหภูมิ ชุดละ 250 บาท

โดยจะจำหน่ายในวันจันทร์ ถึง ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 15.00 น. เท่านั้น

สมาชิกที่สนใจโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ในสำนักงานได้ทั้ง 4 สาขา

คลิกที่นี่เพื่อ Download (Click here to download)