NEWS and EVENT

ประมวลภาพ สอ.มม. ร่วมโครงการผ้าป่ามหากุศลเพื่อเครื่องมือแพทย์ ณ รพ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

ประมวลภาพ สอ.มม. ร่วมโครงการผ้าป่ามหากุศลเพื่อเครื่องมือแพทย์ ณ รพ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2566