NEWS and EVENT

สอ.มม. ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย ออกบูธประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการใช้แอปพลิเคชัน Musaving ร่วมกับ K Plus

สอ.มม. ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย ออกบูธประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการใช้แอปพลิเคชัน Musaving ร่วมกับ K Plus ณ สำนักงาน สอ.มม. ทั้ง 4 สาขา เมื่อช่วงวันที่ 1-22 พฤศจิกายน 2565