ผลการดำเนินงาน

จำนวนผู้อ่าน 768
จำนวนผู้อ่าน 2214
จำนวนผู้อ่าน 2511
จำนวนผู้อ่าน 3963
จำนวนผู้อ่าน 1266
จำนวนผู้อ่าน 1295
จำนวนผู้อ่าน 893
จำนวนผู้อ่าน 886
จำนวนผู้อ่าน 1165
จำนวนผู้อ่าน 702
จำนวนผู้อ่าน 931
จำนวนผู้อ่าน 1162
จำนวนผู้อ่าน 753
จำนวนผู้อ่าน 751
จำนวนผู้อ่าน 741
จำนวนผู้อ่าน 1117
จำนวนผู้อ่าน 769