ผลการดำเนินงาน

จำนวนผู้อ่าน 853
จำนวนผู้อ่าน 412
จำนวนผู้อ่าน 66
จำนวนผู้อ่าน 70
จำนวนผู้อ่าน 64
จำนวนผู้อ่าน 45
จำนวนผู้อ่าน 56
จำนวนผู้อ่าน 60
จำนวนผู้อ่าน 52
จำนวนผู้อ่าน 63
จำนวนผู้อ่าน 60
จำนวนผู้อ่าน 47
จำนวนผู้อ่าน 78