ผลการดำเนินงาน

จำนวนผู้อ่าน 768
จำนวนผู้อ่าน 2214
จำนวนผู้อ่าน 2511
จำนวนผู้อ่าน 3421
จำนวนผู้อ่าน 3962
จำนวนผู้อ่าน 1265
จำนวนผู้อ่าน 1294
จำนวนผู้อ่าน 885
จำนวนผู้อ่าน 1165
จำนวนผู้อ่าน 702
จำนวนผู้อ่าน 930
จำนวนผู้อ่าน 1162
จำนวนผู้อ่าน 752
จำนวนผู้อ่าน 751
จำนวนผู้อ่าน 741
จำนวนผู้อ่าน 1117
จำนวนผู้อ่าน 769