ผลการดำเนินงาน

จำนวนผู้อ่าน 115
จำนวนผู้อ่าน 2074
จำนวนผู้อ่าน 2404
จำนวนผู้อ่าน 3318
จำนวนผู้อ่าน 3843
จำนวนผู้อ่าน 1166
จำนวนผู้อ่าน 1201
จำนวนผู้อ่าน 760
จำนวนผู้อ่าน 1058
จำนวนผู้อ่าน 604
จำนวนผู้อ่าน 835
จำนวนผู้อ่าน 1066
จำนวนผู้อ่าน 655
จำนวนผู้อ่าน 649
จำนวนผู้อ่าน 644
จำนวนผู้อ่าน 1011
จำนวนผู้อ่าน 667