ผลการดำเนินงาน

จำนวนผู้อ่าน 826
จำนวนผู้อ่าน 406
จำนวนผู้อ่าน 69
จำนวนผู้อ่าน 68
จำนวนผู้อ่าน 60
จำนวนผู้อ่าน 42
จำนวนผู้อ่าน 53
จำนวนผู้อ่าน 56
จำนวนผู้อ่าน 47
จำนวนผู้อ่าน 59
จำนวนผู้อ่าน 58
จำนวนผู้อ่าน 44
จำนวนผู้อ่าน 72