ผลการดำเนินงาน

จำนวนผู้อ่าน 299
จำนวนผู้อ่าน 2373
จำนวนผู้อ่าน 2496
จำนวนผู้อ่าน 2763
จำนวนผู้อ่าน 3538
จำนวนผู้อ่าน 4072
จำนวนผู้อ่าน 1374
จำนวนผู้อ่าน 1405
จำนวนผู้อ่าน 996
จำนวนผู้อ่าน 1274
จำนวนผู้อ่าน 814
จำนวนผู้อ่าน 1040
จำนวนผู้อ่าน 1264
จำนวนผู้อ่าน 862
จำนวนผู้อ่าน 858
จำนวนผู้อ่าน 852
จำนวนผู้อ่าน 1225
จำนวนผู้อ่าน 928