ผลการดำเนินงาน

จำนวนผู้อ่าน 813
จำนวนผู้อ่าน 2473
จำนวนผู้อ่าน 2565
จำนวนผู้อ่าน 2851
จำนวนผู้อ่าน 3594
จำนวนผู้อ่าน 4123
จำนวนผู้อ่าน 1419
จำนวนผู้อ่าน 1445
จำนวนผู้อ่าน 1043
จำนวนผู้อ่าน 1042
จำนวนผู้อ่าน 1319
จำนวนผู้อ่าน 1105
จำนวนผู้อ่าน 1308
จำนวนผู้อ่าน 906
จำนวนผู้อ่าน 902
จำนวนผู้อ่าน 895
จำนวนผู้อ่าน 1271
จำนวนผู้อ่าน 990