ผลการดำเนินงาน

จำนวนผู้อ่าน 115
จำนวนผู้อ่าน 2074
จำนวนผู้อ่าน 2404
จำนวนผู้อ่าน 3318
จำนวนผู้อ่าน 3844
จำนวนผู้อ่าน 1167
จำนวนผู้อ่าน 1201
จำนวนผู้อ่าน 791
จำนวนผู้อ่าน 761
จำนวนผู้อ่าน 1059
จำนวนผู้อ่าน 604
จำนวนผู้อ่าน 836
จำนวนผู้อ่าน 1066
จำนวนผู้อ่าน 656
จำนวนผู้อ่าน 644
จำนวนผู้อ่าน 1011
จำนวนผู้อ่าน 667