ผลการดำเนินงาน

จำนวนผู้อ่าน 892
จำนวนผู้อ่าน 421
จำนวนผู้อ่าน 78
จำนวนผู้อ่าน 69
จำนวนผู้อ่าน 75
จำนวนผู้อ่าน 67
จำนวนผู้อ่าน 51
จำนวนผู้อ่าน 61
จำนวนผู้อ่าน 63
จำนวนผู้อ่าน 53
จำนวนผู้อ่าน 64
จำนวนผู้อ่าน 50
จำนวนผู้อ่าน 81