ผลการดำเนินงาน

จำนวนผู้อ่าน 888
จำนวนผู้อ่าน 420
จำนวนผู้อ่าน 77
จำนวนผู้อ่าน 68
จำนวนผู้อ่าน 74
จำนวนผู้อ่าน 67
จำนวนผู้อ่าน 48
จำนวนผู้อ่าน 60
จำนวนผู้อ่าน 62
จำนวนผู้อ่าน 52
จำนวนผู้อ่าน 66
จำนวนผู้อ่าน 48
จำนวนผู้อ่าน 80