ผลการดำเนินงาน

จำนวนผู้อ่าน 764
จำนวนผู้อ่าน 2213
จำนวนผู้อ่าน 2510
จำนวนผู้อ่าน 3421
จำนวนผู้อ่าน 3961
จำนวนผู้อ่าน 1265
จำนวนผู้อ่าน 1293
จำนวนผู้อ่าน 892
จำนวนผู้อ่าน 885
จำนวนผู้อ่าน 1164
จำนวนผู้อ่าน 701
จำนวนผู้อ่าน 930
จำนวนผู้อ่าน 1160
จำนวนผู้อ่าน 752
จำนวนผู้อ่าน 751
จำนวนผู้อ่าน 1117
จำนวนผู้อ่าน 769