ผลการดำเนินงาน

จำนวนผู้อ่าน 541
จำนวนผู้อ่าน 2416
จำนวนผู้อ่าน 2526
จำนวนผู้อ่าน 2800
จำนวนผู้อ่าน 3559
จำนวนผู้อ่าน 4099
จำนวนผู้อ่าน 1395
จำนวนผู้อ่าน 1424
จำนวนผู้อ่าน 1019
จำนวนผู้อ่าน 1010
จำนวนผู้อ่าน 1294
จำนวนผู้อ่าน 837
จำนวนผู้อ่าน 1062
จำนวนผู้อ่าน 1284
จำนวนผู้อ่าน 884
จำนวนผู้อ่าน 879
จำนวนผู้อ่าน 874
จำนวนผู้อ่าน 1251