โรคติดเชื้อที่มาจากแมว


1. โรคไข้ขี้แมว หรือ โรคท็อกโซพลาสโมซิส (Toxoplasmosis)
: เกิดจากการติดเชื้อโปรโตซัว Toxoplasma gondii ซึ่งเป็นปรสิตที่อาศัยอยู่ในเซลล์
มี 4 ระยะ ได้แก่ 1. ไข่ หรือโอโอซิสต์ 2. ทาคีซอยต์ 3. บราดีซอยต์ และ 4. ซิสต์ในเนื้อเยื่อ
ซึ่งระยะไข่มักพบบ่อยในอุจจาระของสัตว์ตระกูลแมว การติดเชื้อพบได้ทั่วไปในเขตสภาพอากาศอบอุ่น ชื้น
ไม่สูงจากระดับน้ำทะเลมากนัก ซึ่งโรคนี้ เป็นอันตรายมากในหญิงตั้งครรภ์มารู้จักกับ 'โรคไข้ขี้แมว'


อาการในแมว อาการในคน วิธีการติดต่อ วิธีการป้องกันอาการในแมว


ได้แก่ 1. อ่อนแรง มีไข้สูงตลอดเวลา สั่น
2. เบื่ออาหาร หายใจลำบาก กระวนกระวาย กัดฟัน
3. เสียงร้องไม่เหมือนปกติ ควบคุมการทรงตัวไม่ได้
4. ท้องเสียอาการในคน เป็นอย่างไร ?


มีระยะฟักตัว 10-23 วัน ในคนที่มีระบบภูมิคุ้มกันปกติและไม่ได้ตั้งครรภ์
มักไม่แสดงอาการใดๆ จึงแบ่งเป็น 3 กรณี ดังนี้
1. ผู้ป่วย 10-20% จะพบต่อมน้ำเหลืองอักเสบ ตัวร้อน ปวดกล้ามเนื้อ เจ็บคอ
มีผื่นที่ผิวหนังแต่จะสามารถ หายเองได้ในไม่กี่สัปดาห์โดยไม่รับการรักษา
2. ในหญิงตั้งครรภ์ หากมีการติดเชื้อในไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์ อาจทำให้เกิดการแท้ง
และการตายของทารกในครรภ์ได้
3. ผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่อง จะมีอาการสมอง ผนังลูกตาอักเสบ อัมพาตครึ่งซีก และตายได้วิธีการติดต่อของโรค


ได้แก่ การกินเนื้อดิบหรือปรุงไม่สุก ที่มีปรสิตจากอุจจาระแมวในระยะไข่หรือโอโอซิสต์
ปนเปื้อนอยู่ จากแม่สู่ลูกในระหว่างการตั้งครรภ์ การหายใจหรือการสัมผัสดินที่ปนเปื้อน
การถ่ายเลือด หรือปลูกถ่ายอวัยวะมีความเป็นไปได้ แต่เกิดขึ้นน้อยมาก


'เราสามารถป้องกันได้อย่างไร ?'เลื่อนขวาเพื่อดู

เอกสารอ้างอิง


1. หน่วยปฏิบัติการวิจัยโรคอุบัติใหม่ร้ายแรงและโรคอุบัติซ้ำในสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(CU-EIDAs). หนังสือโรคสัตว์สู่คนที่ควรรู้. เล่ม2. “โรคไข้ขี้แมว”. กรุงเทพฯ: บริษัท เมดอินโฟ จี.ดี. จำกัด; 2555.

2. Centers for Disease Control and Prevention, American Society for Microbiology,

and Association of Public Health Laboratories. Basic Protocols for level a laboratories for the presumptive identificationof Toxoplasma gondii.

Centers for Disease Control and Prevention, 2001, Atlanta, GA. [อินเตอร์เน็ต]. [เข้าถึงเมื่อ 29 มี.ค.2563]. เข้าถึงได้จาก: https://phil.cdc.gov/About.aspx