English | ภาษาไทย

ค่ายเด็กวิทย์ หัวใจศิลป์

วิทย์ก็ใช่ ศิลป์ก็ชอบ เรียนอะไรดี?

หาคำตอบได้ในค่ายเด็กวิทย์ หัวใจศิลป์ ที่จะพาน้องๆ ม.ปลาย ทั้งสายวิทย์-คณิต และสายศิลป์-คำนวณ ไปสัมผัสประสบการณ์และเปิดโลกทัศน์ของการเป็น "นักเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์" ซึ่งเป็นการรวมทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์และศิลปะเข้าด้วยกัน ที่นี่สอนอะไร เรียนจบแล้วทำงานแบบไหน บรรยากาศเป็นอย่างไร

"ใช่" สิ่งที่เรากำลังสนใจอยู่หรือไม่ มาค้นหาตัวเองได้ที่นี่…… คุณอาจจะเจอสิ่งแปลกใหม่ในตัวเอง