English | ภาษาไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 ADMISSION 1 และ 2 ปีการศึกษา 2564

แบบฟอร์มการตรวจร่างกายและตรวจตา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

นักศึกษาปี 4 คว้า 3 รางวัล จากการประกวดคลิปวิดีโอ ส่งเสริมการสร้างค่านิยมการไม่สูบบุหรี่ หรือบุหรี่ไฟฟ้า

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ระบบ TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2564

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ และตรวจร่าง รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ปีการศึกษา 2564

2563

แบบฟอร์มการตรวจร่างกายและการตรวจตา ปีการศึกษา 2563

ประกาศรับสมัคร รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (Direct Admission) ปีการศึกษา 2563

ใบสมัคร รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (Direct Admission) ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (Direct Admission) 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (Direct Admission) ปีการศึกษา 25632562


2561


2560