โรงเรียนเวชนิทัศน์พัฒนา
ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์

เป็นสาขาที่บูรณาการองค์ความรู้ทางด้านการแพทย์ และศิลปะการทำสื่อครอบคลุม 5 ประเภทสื่อ ได้แก่ ภาพวาด ภาพถ่าย คอมพิวเตอร์ วีดิทัศน์ และหุ่นจำลอง เพื่อนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอน และทางการแพทย์ ยังรวมไปถึงการผลิตสื่อในเชิงสร้างสรรค์ เพื่อการเผยแพร่ หรือเพื่อการโฆษณาทั่วไป

ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีหุ่นจำลอง
ทางการศึกษาแพทยศาสตร์

เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทย และในแถบเอเชีย ด้วยการนำศิลปะด้านหุ่นจำลองวิทยาศาสตร์การแพทย์ และความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์ มาบูรณาการเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างหุ่นจำลองที่สามารถใช้ในการเรียนการสอนทางการแพทย์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น

การรับสมัคร
ปริญญาตรี
ระบบรับตรง
ปริญญาตรี
ระบบแอดมิชชั่น
ปริญญาโท
วีดิทัศน์แนะนำหลักสูตร
เข้าสู่เว็บไซต์
โรงเรียนเวชนิทัศน์พัฒนา

เลขที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 14

ถนนวังหลัง แขวงศิริราช

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

สำนักงานธุรการ

โรงเรียนเวชนิทัศน์ฯ

งานจดหมายเหตุฯ

งานวิจัยสื่อฯ

แผนที่

02-419-7437

02-419-7434

02-419-7435

02-419-8314

02-419-7212

02-419-7433

02-419-8987

02-419-8286

02-419-9501

หน่วยหุ่นจำลองฯ

หน่วยโทรทัศน์ฯ

หน่วยถ่ายภาพฯ

หน่วยกราฟิก

หน่วยเสียงฯ

สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์

เว็บไซต์นี้จะแสดงผลได้ดีใน IE 9 ขึ้นไป Google Chorme และ Firefox

Copyright © 2015 Medical Education Technology Center, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University. All rights reserved.