การสอบคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยฯ 2564

 
คำแนะนำ
 1. กำหนดการรับสมัคร
 2. กรอกข้อมูลใบสมัคร
  2.1 ข้อมูลเบื้องต้น
  2.2 ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล
 3. ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 4. พิมพ์เอกสารการสมัคร
 5. พิมพ์ใบปะหน้าซอง
 6. พิมพ์ใบ Pay-in เพื่อชำระเงิน
 7. ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ
 8. แก้ไขข้อมูล
"อย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างว่าจะช่วยเหลือให้เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรได้"
 
ยินดีต้อนรับสู่การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2564
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

โปรดสนใจ!!
1. ดาวน์โหลดเอกสารการทำสัญญาและชี้แจงวิธีการกรอกเอกสาร คลิกที่นี่
2. ประกาศรายชื่ออันดับสำรองที่ได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2564 คลิกที่นี่ 
3. ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ ปีการศึกษา 2564 (ฉบับแก้ไข) คลิกที่นี่
 
 
มีปัญหา/ข้อสงสัย โทร.02-419-6465 -6