การสมัครสอบ โครงการโอลิมปิกวิชาการ ศิริราช 2558 คำแนะนำ
  คำแนะนำ
 1. ศึกษาหลักเกณฑ์
 2. กรอกข้อมูลใบสมัคร
  2.1 ข้อมูลเบื้องต้น
  2.2 แนบไฟล์หลักฐาน
  2.3 ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล
 3. พิมพ์ใบสมัคร
 4. พิมพ์ใบปะหน้าซอง
 5. พิมพ์ใบ Pay-in เพื่อชำระเงิน
 6. ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ
 7. พิมพ์บัตรที่นั่งสอบ
ยินดีต้อนรับสู่
การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการโอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2558
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 
** ประกาศ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 30 กันยายน 2557 **
  1. ขั้นตอนการสมัครสอบ มีด้วยกัน 7 ขั้นตอน
  2. เมื่อผู้สมัครปฏิบัติตามในแต่ละขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม “ขั้นตอนต่อไป” ระบบจะนำท่าน
สู่ขั้นตอนต่อไปทีละขั้นตอน หากผู้สมัครต้องการย้อนกลับไปแก้ไขข้อมูลในขั้นตอนก่อนหน้า ให้คลิกที่ เมนูด้านซ้าย
  3. กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำในแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ของตัวผู้สมัครเอง
  4. ผู้สมัครสามารถเข้ามาสั่ง Print เอกสารต่างๆจากระบบได้ในภายหลัง
     
    ** ขอให้ใช้ Microsoft Internet Explorer ในการกรอกข้อมูลใบสมัคร **
     
   
    ขั้นตอนต่อไป