ขอเเสดงความยินดีแก่ ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ธีรวัฒน์  กุลทนันทน์ ในโอกาสได้รับรางวัล "พระพลบดี" จาก กรมพลศึกษา

        คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเเสดงความยินดีแก่ ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ธีรวัฒน์  กุลทนันทน์ ในโอกาสได้รับรางวัล "พระพลบดี" จาก กรมพลศึกษา ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการพลศึกษา การกีฬา นันทนาการ เเละวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี 2566