ขอเเสดงความยินดีแก่ ผศ. ดร. นพ.จตุรงค์ เสวตานนท์  ภาควิชาจุลชีววิทยา ในโอกาสได้รับพระราชทานทุนส่งเสริมบัณฑิต แผนกแพทยศาสตร์ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ประจำปี 2566

        คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเเสดงความยินดีแก่ ผศ. ดร. นพ.จตุรงค์ เสวตานนท์  ภาควิชาจุลชีววิทยา ในโอกาสได้รับพระราชทานทุนส่งเสริมบัณฑิต แผนกแพทยศาสตร์ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ประจำปี 2566  จากผลงานโครงการพิเศษ การศึกษาลักษณะของภูมิคุ้มกันชนิด T cell ต่อไวรัส SARS-CoV-2 ในกลุ่มประชากรเอเชียตะวันออกฉียงใต้และยุโรป