ขอแสดงความยินดีแด่ ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร ในโอกาสเข้ารับพระราชทานรางวัลแพทย์ดีเด่นแพทยสภา ประจำปี 2565

        คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร ในโอกาสเข้ารับพระราชทานรางวัลแพทย์ดีเด่นแพทยสภา กลุ่มผู้บริหาร ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565  ณ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี