ขอเเสดงความยินดีแก่ ศ.เกียรติคุณ นพ.เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์ ได้รับรางวัลมหิดลทยากร ประจำปี 2564

        คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเเสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายเเพทย์เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์ ได้รับรางวัลมหิดลทยากร ประจำปี 2564 จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์