ขอเเสดงความยินดีแก่ ศ. ดร. นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ได้รับรางวัลมหิดลทยากร ประจำปี 2564

        คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเเสดงความยินดีแก่ศาสตราจารย์ ดร. นายเเพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ได้รับรางวัลมหิดลทยากร ประจำปี 2564 จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์