ขอแสดความยินดี แก่ ศ.เกียรติคุณ นพ.ศุภกร  โรจนนินทร์ ที่ได้รับรางวัล “มหิดลทยากร”

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดความยินดี แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ศุภกร  โรจนนินทร์ ที่ได้รับรางวัล “มหิดลทยากร”  ในงานครบรอบ “53 ปี วันพระราชทานนาม และ 134 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล” เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565  โดยมี พลตำรวจเอก นายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์  เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลดังกล่าว

     ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ศุภกร  โรจนนินทร์ ได้รับรางวัล “มหิดลทยากร”