ขอแสดความยินดีแก่ ศ.เกียรติคุณ ดร.พิไลพันธ์  พุธวัฒนะ ได้รับรางวัล “มหิดลทยากร”

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดความยินดีแก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พิไลพันธ์  พุธวัฒนะ ที่ได้รับรางวัล “มหิดลทยากร” ในงานครบรอบ “53 ปี วันพระราชทานนาม และ 134 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล” เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565  โดยมี พลตำรวจเอก นายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์  เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลดังกล่าว

        ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พิไลพันธ์  พุธวัฒนะ ได้รับรางวัล “มหิดลทยากร”