พบหมอศิริราชได้รับโล่รางวัล “ตาชั่งทอง” ประจำปี 2560

         เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561   มรว.ดำรงดิศ    ดิศกุล  ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาโครงการประทานโล่เกียรติยศ“ตาชั่งทอง” ประจำปี 2560 ครั้งที่ 6  มอบโล่เกียรติยศ “ตาชั่งทอง” แก่ รายการพบหมอศิริราช  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ม.มหิดล สาขาผู้ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน รับมอบโดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  จัดโดย สหพันธ์กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย (สกท.) และสมาคมสถาบันคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้บริโภค ณ หอประชุสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ พุทธวิชชาลัย บางเขน  กทม.