ผลงานศิริราชคว้ารางวัลในการประชุมระดับชาติ 14th HA National Forum “องค์กรที่น่าไว้วางใจ”

          เมื่อ วันที่ 15 มีนาคม 2556 ศ. พญ.ดวงมณี เลาหประสิทธิพร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ นำบุคลากรศิริราชเข้ารับรางวัลในพิธีมอบรางวัลกิตติกรรมประกาศ HA ขั้น 1,2, Patient Safety Goals Award, รางวัล Diabetes Patient Care Team Award ในการประชุมระดับชาติ 14th HA National Forum “องค์กรที่น่าไว้วางใจ” (High Reliability Organization)  โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) สรพ. จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 15 มีนาคม 2556 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ทั้งนี้เพื่อเป็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ สร้างความตระหนัก ตลอดจนเป็นการจุดประกายแนวทางและทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล และเป็นเวทีเชิดชูเกียรติให้กับผู้ที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพ