รางวัล Allianz Ayudhya Hospital Service Awards 2015

        
 
       
       เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559  ผศ.นพ. วิศิษฏ์  วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช  เข้ารับรางวัล Allianz Ayudhya Hospital Service Awards 2015   รางวัลชนะเลิศประเภท Best Medical Performance Award  รางวัลการบริหารและการบริการทางการแพทย์ยอดเยี่ยม ซึ่งบมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ได้มอบให้กับโรงพยาบาลที่มีผลรวมคะแนนการบริหารและการบริการทางการแพทย์สูงสุด กลุ่ม B   โดยมี มร.ไบรอัน สมิธ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต เป็นประธานมอบรางวัล เเละคุณโรเบิร์ต  พอล เกรย์  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต และอลิอันซ์ สำนักงานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ร่วมมอบรางวัล  ในงานประกาศผลรางวัลเกียรติยศประจำปี  Allianz Ayudhya Hospital Service Awards 2015  ณ โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพ (W Hotel Bangkok)
 
        Allianz Ayudhya Hospital Service Awards  เป็นรางวัลที่ บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ได้จัดการแข่งขันขึ้นเพื่อเป็นการสร้างบริการด้วยผลการปฏิบัติงานอันยอดเยี่ยมของโรงพยาบาลในเครือข่าย อลิอันซ์อยุธยาแคร์ ซึ่งปีนี้จัดขึ้นป็นปีที่ 8  โดยมีโรงพยาบาลในเครื่อข่ายเข้าร่วมแข่งขันกว่า 200  โรงพยาบาล โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่ม A โรงพยาบาลที่มีจำนวนผู้ป่วยใน (IPD CASE) มากกว่า 450 ราย/ปี  กลุ่ม B  โรงพยาบาลที่มีจำนวนผู้ป่วยใน (IPD CASE) 200 - 450 ราย/ปี  ซึ่งปีนี้ โรงพยาบาลศิริราช ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท Best Medical Performance Award รางวัลการบริหารและการบริการทางการแพทย์ยอดเยี่ยม เป็นปีที่ 2 ติดต่อกันด้วย